Snymaan – Umvulo Audio,LYrics & Video

South African talented music artist Snymaan has dropped his hit single titled Umvulo under the Ambitiouz Entertainment label.

Don’t forget to check new music coming out soon via Scooptrend and subscribe to our Google Podcast.
Please do Stream, Download, Listen and Share, Thank you.

Check out the visual, Audio and lyrics below.

Download Snymaan Umvulo Mp3

Lyrics:
[Chorus]
Cannot wait for umvulo ayacotha amalanga
Cannot wait for umvulo ayacotha
Amalanga
Can’t wait for umvulo ayacotha
Amalanga
Cannot wait for umvulo
Ayatha amalanga

Simile sidikiwe izinto zimile
Simile sidikiwe izinto zethu zimile
Simile sidikiwe izinto zimile
Simile sidikiwe izinto zethu zimile

[Verse1]
Ndilisoja ndiliqaba ndiyazi ndizofela empini
Njengekhehla ndidl’ingxotha
Intloko inyoka zimile
Mgqibelo imibengo iziko lethu lechill
Bubugoxo ndidikiwe istampede simile

Gxantshintshi yinking’imoto zimile
Kancinci kancinci hayi Cha ngesivinini
Ungadrive udakiwe hayi Cha ngesivinini
Ungalali ubaliwe ngenxa yesivinini

Somile sinxaniwe amanzi aphelile
Bread bin yomile inyanga iphelile
Cannot wait for umvulo ayacotha
Amalanga
Izinto zimile ndoda yakuthi

[Verse2]

Ndine depression encinci ndiyiva
apha ezindlebeni
Ndinento enokudidiza xa ndihamba
apha endleleni
Ndinento yophilisa ndiyithatha
embokweni
Zimile zijemile ndoda yakuthi

Yehlisa kakhuthi please ndoda
Khakhuthi “I can’t wait for umvulo ayacotha amalanga”
Ivenkile ziclean imielie meal iphelile
Ingathi ndimile umntu uyaphephuka

Ikati zibhityile zincela ivadoek
Ifatyi zomile umzimba ubuhlungu
Ingaske ndinxibe ijersey eshushu
Bubo buvuthiwe utywala wethuu!

Updated: July 11, 2020 — 2:07 pm

Leave a Reply