Sneziey – Kungumusa LYRICS

Kungumusa Lyrics by Sneziey Msomi – IDOLS SA

Sneziey Msomi – Kungumusa Lyrics. Here is the full Lyrics for the song “Kungumusa” which was performed by 2019 IDOLS SA contestant Sneziey Msomi.

Kungumusa Lyrics Written by  – Nosipho Silinda & Sneziey Msomi

VERSE ONE

Konke enginakho nengiyikho kungenxa yakho
Akungamandla ami nokwazi kwami kungenxa yakho
Umusa wakho nothando lwakho lungisibekela
Ngoba unguJehova ophilayo. Hallelujah!

CHORUS

Thatha konke enginakho uqobo lwami ngilunikela
KuweJehova ophilayo ngunaphakade
Thatha konke enginakho uqobo lwami ngilendlala kuwe Jesu
Ngoba unguJehova ophilayo. Hallelujah!

VERSE TWO

Uphakeme,Uyingcwele
Ngikubonil’ uhamba nami
Ngiphel’ amandla ungiqinisa
Ngiyabonga
Mina ngiwufakazi Jes’ awulahlani
Uhlala njalo ungiqaphile
Ngimile nje ngihlabelela kungenxa yakho

CHORUS

Sneziey: (Oh thata konke)
Choir: Thatha konke enginakho
Sneziey: (Thata konke Jesu nginikela kuwe)
Choir: Uqobo lwami ngilunikela
Sneziey: (Wena wedwa Jehova)
Choir: KuweJehova ophilayo ngunaphakade (Hallelujah)
Sneziey: (Thata konke)
Choir: Thatha konke enginakho (Yeah)
Choir: Uqobo lwami ngilunikela 
Sneziey: (Akekho omunye)
Choir: Kuwe Jehova ophilayo  
Sneziey: (Akekho omunye engimaziyo)
Choir: Ngunaphakade Sneziey: Thata konke!

CODA

Thatha konke enginakho uqobo lwami ngilendlala kuwe Jehova! Elohim!
Uwena, uphila phakade

DOWNLOAD Kungumusa Audio

Leave a Reply